Nasze Realizacje

Generalne wykonawstwo

Budowa budynku biurowego wolnostojącego

w Rymaniu

Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek

Edukacji Ekologicznej w Rychliku.

Budowa budynku mieszkalnego w miejscowości

Skórka

Budowa remizy OSP w miejscowości Wilkowice

Gmina Postomino.

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń

szkoły podstawowej na pomieszczenia żłobka

publicznego w Lipce.

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP

w Wyrzysku

Budowa hali namiotowej wraz z boiskiem

i zapleczem socjalnym w Gorzowie Wielkopolskim

Roboty żelbetowe, drogowe i ziemne                     

Roboty melioracyjne, hydrotechniczne i wodno-

kanalizacyjne

Roboty rozbiórkowe

© 2023 "LADROK" PHU . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.