Nasze Realizacje

Generalne wykonawstwo

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na pomieszczenia żłobka publicznego w Lipce.

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku

Budowa hali namiotowej wraz z boiskiem i zapleczem socjalnym w Gorzowie Wielkopolskim

Roboty żelbetowe, drogowe i ziemne                                                  

Roboty melioracyjne, hydrotechniczne i wodno-kanalizacyjne

Roboty rozbiórkowe

© 2020 "LADROK" PHU . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.